Så här byter du OEM-logotyp och information i Windows 10

OEM-tillverkare som HP, Dell, Asus, Lenovo, Acer och Sony lägger till sin logotyp och kontaktar supportinformation till systemet (datoregenskaper) av Windows 10-operativsystemet som standard. Som du vet vet du systemfönstret (systemegenskaper) genom att högerklicka på ikonen Denna dator (dator) och sedan klicka på Egenskaper.

Förutom logotypen kan du även hitta OEM-kontaktuppgifter, datormodellnamn, URL, kundsupportnummer och information om kundstödstimmar i systemfönstret (datoregenskaper).

Om du av någon anledning vill ändra OEM-logotypen och andra detaljer, kan du göra det genom att göra lämpliga ändringar i Windows-registret. Användare som inte vill manuellt redigera registret kan använda tredjepartsverktyg för att ändra OEM-logotypen och annan information på Windows 10-datorer.

I den här guiden kommer vi se hur du byter OEM-logotypen och annan information i Windows 10.

Metod 1 av 2

Ändra OEM-logotypen och annan information via registret

För att ändra OEM-logotypen och annan information med en programvara, se anvisningarna i metod 2.

Steg 1: Öppna registret. För att göra det, skriv Regedit i Start sökrutan och tryck sedan på Enter-tangenten. Om du ser skärmen Användarkontokontroll klickar du på Ja för att öppna Registerredigeraren.

Steg 2: I Registereditorn, navigera till följande nyckel:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ OEMInformation.

Steg 3: I den vänstra rutan välj OEMInformation- tangenten för att se strängvärden för tillverkare, modell, supportURL, supportphone, logotyp och supporthours på höger sida.

Observera att du inte ser några strängvärden på datorer där du utförde en ren installation med Windows 10 ISO som hämtades från Microsoft.

Steg 4: För att ändra data dubbelklickar du på dess respektive strängvärde på höger sida och gör sedan nödvändiga ändringar i värdesdatafältet. Om du vill byta OEM-namn, dubbelklickar du på Tillverkarens värde och anger ett valfritt namn i värdesdatafältet. Klicka på OK-knappen.

För att ändra OEM-logotypen dubbelklickar du på strängvärdet för logotypen (skapa ett om det inte hittades), ange sökvägen till BMP-logotypen (håll skiftet, högerklicka på BMP-filen och klicka sedan på Kopiera som sökväg för att kopiera sökväg till filen) i värdesdatafältet och klicka sedan på OK- knappen.

Var noga med att ändra storlek på logotypen till 120 x 120 pixlar och se till att den finns i BMP-format.

Om en post saknas kan du skapa ett nytt strängvärde med följande värdenamn:

Tillverkare - OEM-namn

SupportURL - URL för OEM eller ditt val

SupportHours - stöder timmar

Logo - OEM logo eller ditt eget foto går här

SupportPhone - OEM eller ditt kontaktnummer

Modell - modellnamn på din dator

Metod 2 av 2

Byt OEM-logotyp och annan information med hjälp av programvara

Windows OEM Info Editor är ett gratis program som gör att du kan ändra logotyp, tillverkarens namn, modell, supporttelefon, supportadress och information om supporttimmar på Windows 10 och tidigare versioner av Windows-operativsystemet.

För att ändra OEM-information, kör verktyget, ange nya värden i respektive fält och klicka sedan på Spara-knapp.

Om du vill ändra OEM-logotypen klickar du bara på bläddringsknappen (tre punkter), välj den BMP-fil som du vill ange som ny OEM-logotyp, klicka på Öppna och slutligen klicka på Spara-knappen.

Windows OEM Info Editor är en portabel programvara, så det kräver ingen installation.

Hämta Windows OEM Info Editor