Windows 8 Language Packs

Språkpaket är användbara för att visa menyer, guider, dialogrutor och andra användargränssnittstyper på ditt föredragna språk. Språkpaket för Windows innehåller resurser som krävs för att översätta vissa eller alla delar av användargränssnittet till ett specifikt språk. När du till exempel installerar och ställer in arabiska som standardspråk kommer du att se menyer, Starta skärmtext och många andra delar av användargränssnittet på arabiska.

I Windows 7 kan man installera språkpaket endast i Professional, Enterprise och Ultimate versioner. Men i Windows 8 kan du installera språkpaket i alla utgåvor utan problem.

Den enda fångsten är att Microsoft inte tillhandahåller direkta nedladdningslänkar till Windows 8 språkpaket. Man behöver använda kontrollpanelen för att ladda ner och installera språkpaket. För närvarande finns över 120 språkpaket tillgängliga för Windows 8. Som vi nämnde tidigare behöver du använda kontrollpanelen för att ladda ner och installera språkpaket i Windows 8.

Fyll i nedanstående anvisningar för att installera ett språkpaket i Windows 8:

Steg 1: Växla till startskärmen, skriv till ett språk, välj Inställningar och klicka sedan på Lägg till ett språk för att öppna Språkkontrollpanelen.

Steg 2: Klicka här på Lägg till en språkknapp och bläddra till det språk du vill lägga till och dubbelklicka sedan på språket du vill lägga till.

Steg 3: Klicka på länken Alternativ bredvid språknamnet för att se om språkpaketet är tillgängligt för nedladdning. Om det är tillgängligt kommer du att se "Ett språkpaket är tillgängligt för nedladdning".

Klicka på Hämta och installera språkpaket för att börja installera det nya språkpaketet. Beroende på storleken på språkpaketet kan det ta ett tag att slutföra installationen.

Om du vill ställa in det nyinstallerade språkpaketet som standardspråk måste du följa ytterligare två steg.

Steg 4: När Windows har slutfört installationen av språkpaketet, flyttar du upp språkpaketet i språkkontrollpanelen tills språket ligger högst upp i listan. Du har till exempel installerat arabiska språkpaket och vill ställa in ditt primära språk, du måste flytta arabiska språkpaket till toppen av listan.

Steg 5: Logga ut och logga in igen för att ställa in det nya språkpaketet som standard.

Observera att du måste installera ett separat språkpaket för Microsoft Office, och språkpaketet i Windows hjälper dig inte att översätta användargränssnittet för program från tredje part.