Så här tar du bort Windows 7-produktnyckel från registret

Många gratis verktyg finns tillgängliga för att hämta Windows-produktnyckel från registret. Vi har redan täckt några bra verktyg som LicenseCrawler och Windows Key Finder som återställer Windows-produktnyckeln i en snygging.

Om du har en säkerhetskopia av den äkta Windows-produktnyckeln är det en bra idé att ta bort produktnyckeln från registret, särskilt om du delar din dator med andra och om du inte vill att andra hämtar och missbrukar produktnyckeln .

Produktnyckeln kan tas bort från registret genom att utföra ett enkelt kommando. Om du är intresserad, följ de nedanstående stegen för att radera Windows-produktnyckel från registret.

1 . Öppna kommandoprompt med administratörsrättigheter. För att göra detta, skriv CMD i startmenyns sökrutan och tryck Ctrl + Shift + Enter . Eller gå till Start-menyn, Alla program, Tillbehör för att hitta kommandotolken. Högerklicka på Kommandotolken och välj Kör som administratörsalternativ för att köra den med administratörsrättigheter.

2 . I fönstret Kommandotolken anger du kommandot nedan och trycker på Enter-tangenten.

slmgr-cpky

3 . Vänta tills du ser meddelandet "Produktnyckel från registeret klarat".

4 . Du har precis raderat Windows-produktnyckeln från registret.