Så här byter du namn på snabbmappar i Windows 10

Quick Access är en ny funktion som introduceras med Windows 10. Med standardinställningar visar Quick Access nyligen öppnade filer och ofta åtkomst till mappar. Snabb åtkomst i navigeringsfönstret i Filutforskaren visar dock bara ofta åtkomliga mappar (inte filer).

Windows 10 tillåter användare att peka sina favoritmappar till Quick Access så att användare snabbt kan komma åt deras favoritmappar utan att behöva navigera till den ursprungliga platsen. Eftersom snabb åtkomst i navigeringsfönstret visas även om du konfigurerar filutforskaren för att öppna den här datorn istället för standard snabb åtkomst kan du göra det mesta av funktionen genom att pina dina favoritmappar till den.

Ibland kanske du vill byta namn på mappar som är fasta till snabb åtkomst för att förbättra integriteten. Tyvärr tillåter inte Windows 10 att du byter namn på mappar som är fasta till snabb åtkomst till skillnad från andra mappar. Dessutom kommer Quick Access att visa mappens ursprungliga namn även om du skapar en genväg till mappen och stiftar den till snabb åtkomst efter att du har bytt namn på mappens genväg.

Det sägs att det finns en lösning för att byta namn på mappar som är fastade på Quick Access. Om du vill byta namn på mappar som är fastade till snabb åtkomst måste du ta hjälp av Mklink-kommandot i Windows 10.

Guide till att byta namn på mappar som är fasta till snabb åtkomst i Windows 10

Fyll i de angivna anvisningarna nedan för att byta namn på mappar under Quick Access i Windows 10.

ANMÄRKNING 1: I den här handboken byter vi namn på nedladdningsmappen till Mina nedladdningar.

OBS 2: Den här guiden kanske inte fungerar för nätverksmappar.

Steg 1: Öppna File Explorer.

Steg 2: Navigera till mappen under Snabb åtkomst som du vill byta namn på. Håll ned Shift- tangenten, högerklicka på den mapp som du vill byta namn på och klicka sedan på Kopiera som sökväg för att kopiera mappens sökväg till Urklipp.

Steg 3: Högerklicka på Start-knappen och klicka sedan på Kommandotolk (Admin) . Klicka på Ja-knappen när du ser dialogrutan Användarkontokontroll för att öppna Kommandotolken som administratör.

Steg 4: I kommandotolkningen skriver du följande kommando:

mklink / J

I ovanstående kommando, ersätt med sökväg till den nya mappens genväg (ny länk) som skapas. Byta ut med sökvägen till den ursprungliga mappen som du vill byta namn på. Observera att du kan välja vilken plats som helst för.

Om du till exempel vill byta namn på nedladdningsmappen som Mina nedladdningar, skulle kommandot vara så här:

mklink / J "D: \ Mina nedladdningar" "D: \ Users \ Test \ Downloads"

I ovanstående kommando är Test ditt användarkonto namn.

Slutligen trycker du på Enter- tangenten för att utföra kommandot. Om det görs så kommer du att se Junction skapat meddelande som visas på bilden. När du till exempel utför det ovan nämnda kommandot kommer det att skapa en ny mappgenväg med namnet Mina nedladdningar i roten till D-enheten.

Steg 5: Navigera nu till den nyskapade mappens genväg, högerklicka på den och klicka på Pinna till snabbåtkomst för att stifta mappen till snabb åtkomst.

Du kan nu klicka på den nyligen tillagda mappens genväg i snabb åtkomst för att se innehållet i originalmappen. Med andra ord ändrade du bara mappen i Quick Access.

Steg 6: Om du vill kan du nu lossa originalmappen från snabb åtkomst.