Så här visar du volymikon på MacOS menyraden

Med standardinstallationsinställningarna visar macOS trådlösa, batteri-, tid-, spotlight-sök och ikoner för meddelandecenter på menyraden.

Till skillnad från Windows operativsystem visar macOS inte volymikonen på menyraden med standardinställningar. Detta beror troligen på att volymikonet, om den läggs till i menyraden, bara kan användas för att justera ljudnivån som ändå kan justeras med tangenterna på tangentbordet. Förutom att, till skillnad från Windows OS, tillåter volymikonet på menyraden dig inte åtkomst till ljudinställningar. Den kan bara användas för att ändra volymen.

Medan volymikonen (när den läggs till i menyraden) inte är super användbar, kan användare som föredrar att justera ljudnivån med styrplatta / mus tycka att den är mycket användbar. Dessutom kan volymikonen på menyraden hjälpa dig att snabbt få en grov uppfattning om den aktuella ljudnivån.

När du klickar på volymikonen på menyraden visar den skjutreglaget som du kan använda för att justera ljudnivån. Så den här volymikonen är endast användbar om du föredrar att justera ljudnivån med hjälp av styrplattan / musen istället för nycklar.

Lägg till volymikonen till macOS menyraden

I den här guiden kommer vi att se hur man visar volymikonen på macOS menyraden.

Steg 1: Navigera till Systeminställningar > Ljud .

Steg 2: På fliken Ljudeffekter trycker du på Visa volym i menyraden för att visa volymikonen på menyn MacOS.

Volymikonen visas omedelbart på menyraden.