Så här avinstallerar du alla inbyggda Windows 8-program

Tillsammans med äldre program som Paint, WordPad, Anteckningar och några andra program skickas Windows 8 också med en massa Metro-stil eller moderna appar. Meddelanden, Spel, Internet Explorer, Mail, Människor, Kamera, Video, Musik, Kalender, Kartor, Sensex och SkyDrive är några av de appar som skickas med Windows 8.

Användare som kör Windows 8 på en icke-beröringsenhet eller användare som inte hittar de inbyggda programmen inte är användbara kan helt och hållet avinstallera eller ta bort inbyggda appar. När du avinstallerar en inbyggd app genom att högerklicka på appen och sedan klicka eller tappa avinstallationsknappen tar Windows inte helt appen från datorn. På grund av detta fortsätter appen att använda det värdefulla diskutrymmet.

Om du saknar diskutrymme eller vill avinstallera alla inbyggda appar kan du nu helt avinstallera dessa inbyggda appar genom att utföra ett kommando i den förhöjda prompten.

Fyll i nedanstående anvisningar för att helt ta bort inbyggda appar från Windows 8 PC:

OBS! Vi föreslår att du stänger alla körbara appar innan du försöker avinstallera dem. Appar som avinstalleras med hjälp av följande metod kan åter installeras från den officiella butiken genom att följa anvisningarna som nämns i vår hur du installerar om inbyggda appar i Windows 8-guiden igen.

Steg 1: Öppna förhöjd PowerShell. För att göra det här, först växla till startskärmen, börja skriva PowerShell och tryck sedan på Ctrl + Shift + Enter snabbtangent för att öppna Windows PowerShell som administratör. För detaljerad information, kolla in hur du öppnar Kommandotolken som administratör i Windows 8-guiden.

Steg 2: I den förhöjda PowerShell skriver du följande kommando för att helt ta bort alla inbyggda appar från ditt nuvarande användarkonto:

Get-AppxPackage | Ta-AppxPackage

Om du vill avinstallera alla moderna appar från alla användarkonton (om du har två eller flera), kör följande kommando:

Get-AppxPackage -AllUsers | Ta-AppxPackage

Som nämnts ovan kan man enkelt installera alla inbyggda appar på nytt genom att besöka Windows Store (se hur man söker i Windows 8 Store Guide).

Tack vare WinAero för den här praktiska tipsen.