Hur man anpassar låsskärmen i Windows 8

Windows 8 innehåller några nya funktioner som introducerades med Microsofts mobila operativsystem Windows Phone. Startskärmen, Metro-appar och Lås skärm introducerades först med Windows Phone och ingår nu i Windows 8.

Låsskärmen visas när du startar datorn eller återupptar datorn från viloläge. Huvudsyftet med låsskärmen är att tillhandahålla grundläggande och användbar information, såsom batteriprocent, datum och tid, nätverksanslutning och meddelande från appar.

För att låsa upp låsskärmen och fortsätta till inloggningsskärmen där du anger lösenordet för kontot trycker du antingen på en tangent på tangentbordet eller sveper skärmen upp med musen eller med fingret om du är på en pekskärmsenhet. Observera att låsskärmen inte ger några avstängningsalternativ och du måste fortsätta till inloggningsskärmen för för dessa alternativ.

Windows 8 erbjuder fler anpassningsalternativ än tidigare Windows-versioner. Låsskärmen kan anpassas på ett antal sätt och man kan även avaktivera detsamma under Grupprincipinställningar.

Anpassningsalternativ för Låsskärm finns under PC-inställningar (aka Metro Control Panel). Under PC-inställningar kan man ändra bakgrundsbilden på låsskärmen, välja appar för att visa snabbstatus och meddelanden. Dessutom kan du också välja en app för att visa detaljerad status på låsskärmen. Det här alternativet är till nytta om du är den typ av person som föredrar att se detaljerad information från kalender- eller väderapp på låsskärmen.

I den här guiden visar vi hur du anpassar låsskärmen genom att ändra standard bakgrundsbild och lägga till mer information på skärmen.

Så här ändrar du bakgrunden för låsskärmen:

Steg 1: Flytta muspekaren till övre eller nedre högra hörnet av skärmen för att se charmstången. Du kan också hämta charmbaren genom att trycka på Windows + C-tangenterna. Om du är på pekskärmen, svep från skärmens högra kant för att få fram charmstången.

Steg 2: Klicka på Inställningar på charmbaren och klicka sedan på Ändra PC-inställningar för att öppna PC-inställningarna.

Steg 3: Klicka här på Anpassa i navigeringsfönstret för att se alla tillgängliga anpassningsalternativ.

Steg 4: Om du vill ändra standardbakgrunden klickar du på en bakgrundsbild som finns under Låsskärmsbilden eller klickar på knappen Bläddra för att bläddra till din favoritbild som du vill se som bakgrundsbild.

Visa snabbstatus och meddelanden på låsskärmen:

Låsskärmen kan visa snabbstatus och meddelanden från appar, även när skärmen är låst.

Steg 1: Tryck på Windows + C-tangenterna för att se charmsfältet (svep från höger sida på pekskärmen), klicka eller tryck på inställningar och klicka sedan på eller tryck på Ändra PC-inställningar för att öppna PC-inställningar. I den vänstra rutan i PC-inställningar klickar du på eller knackar på Anpassning.

Steg 2: Lås skärmapp, klicka eller tryck på plusknappen för att välja en ny app för att visa snabbstatus och meddelanden. I Windows 8 kan du lägga till upp till åtta appar på listrutan för larmskärm.

För att visa detaljerad information från en app:

Steg 1: Klicka på eller peka på Anpassning under PC-inställningar och klicka sedan på (eller tryck på) Lås skärm till höger för att visa dess inställningar.

Steg 2: Här, under Välj en app för att visa detaljerad status, klicka på plusknappen för att lägga till den app som du vill se visning på Lås skärm.