Så här aktiverar / inaktiverar du uppstartsljudet i Windows 7

Startljud är jättebra att höra de första dagarna men det är väldigt irriterande att höra samma ljud om och om igen. Om du inte gillar att ändra startljudet så kan du enkelt ta bort det genom att helt enkelt inaktivera startljudet i kontrollpanelen.

Uppstartsljudet introducerades förmodligen när Windows PC skulle ta några minuter att starta på skrivbordet. Uppstartsljudet indikerar användaren att datorn är klar att använda. Eftersom datorer som kör Windows 7 startar om en minut eller två krävs inte startljudet för de flesta användare.

Aktivera eller inaktivera startljudet i Windows 7

För att ta bort startljudet följer du anvisningarna nedan:

1. Skriv mmsys.cpl i startmenyns sökrutan och tryck på Enter.

2. Byt till Ljudfliken och avmarkera rutan " Play Windows Startup Sound " för att inaktivera ljudet och kontrollera detsamma för att aktivera.

3. Klicka på Apply för att ta bort ljudet.

Du kan också inaktivera alla systemljudscheman genom att välja Inga ljud i rullgardinsmenyn " Ljudschema ".

Hur du ändrar startljudet i Windows 7-guiden kan också intressera dig.