Visual BCD Editor: Redigera Windows 7 Boot Configuration Data

Uppstartskonfigurationsdatabutiken (BCD) innehåller startkonfigurationsparametrar och styr hur operativsystemet startas för Windows Vista och senare versioner. Till skillnad från Boot.ini i XP lagrar BCD data i ett binärt format och kan inte redigeras med en textredigerare.

Visual BCD Editor är ett gratis verktyg för Vista och Windows 7 operativsystem, och ger ett grafiskt användargränssnitt för kommandoradsverktyget BCDEdit. När den är installerad innehåller den två huvudfunktioner: Starta reparation och Visual BCD Editor.

Startup Repair-funktionen kan användas för att reparera BCD, reparera bootsector och MBR (Master Boot Record) och reparera disken också.

Nyckelfunktioner:

# Redigera startmenyn

# Byt namn på startmenyposter

# Ändra startmeny timeout

# Reparera BCD

# Backup BCD-butik

# Importera BCD-butiken

# Reparation bootsector

# Reparera disken

# Ställ in standard boot meny posten

# Skapa ny Windows XP-laddare

# Skapa ny Windows 7 / Vista-laddare

# Skapa ny Bootsector Loader för Unix och Mac OS X

Om du inte känner till Boot Configuration Data rekommenderar vi att du laddar ned den gratis BCDEdit-referensguiden för Vista och Windows 7.

Hämta Visual BCD