Så här delar du mappar mellan VirtualBox och Windows Host Machine

Inte för länge sedan täckte vi hur man delar diskar / mappar mellan XP Mode och Windows 7-värddatorn för att kunna komma åt filer och mappar på värddatorn direkt från XP-läget.

I den här guiden kommer vi att visa dig hur du delar en mapp som finns under värddatorn med gästens OS på VirtualBox .

Innan du följer proceduren, se till att du har installerat Guest-tilläggen. Klicka på Enheter, Installera alternativ för gästtillägg och följ sedan de enkla steg på skärmen för att installera det.

Metod 1: Att dela mappar mellan Windows 7 / Vista gäst OS och värd maskin.

1 . Kör den virtuella maskinen (VM) under VirtualBox.

2 . Klicka på Enheter under menyn och välj sedan Dela dela alternativ för att öppna dialogrutan Dela mappar.

3 . Klicka på knappen Lägg till delade mappar för att bläddra till mappen (present på värddatorn) som du vill dela med den virtuella maskinen. När du väl har lagt till kan du ställa in skrivskyddad behörighet till den delade mappen så att användaren av gäst OS (virtuell maskin) inte kan skriva till den tillagda mappen. Klicka på Ok- knappen.

4 . Öppna nu exploreraren i virtuell maskin. Om du inte kan se den delade mappen i Utforskaren under Networked Location- kategorin, följ också nästa steg.

5 . Klicka på Map Network Drive- knappen på Utforskaren verktygsfält för att starta guiden Kartnätverksdator. Klicka här Bläddra- knappen bredvid mapprutan och expandera VBOXSVR genom att klicka på pilikonen för att se mappnamnet som du har lagt till i steg 3. Markera mappen och klicka sedan på Ok- knappen. Om du vill ansluta till den delade mappen varje gång du loggar in, aktivera alternativet namnet Reconnect vid inloggningsalternativ . Klicka på Slutför- knappen för att se den delade mappen i gästens OS-explorer.

Metod 2: Att dela mappar mellan XP-gäst OS och värd maskin:

1 . Följ ovanstående procedur till steg 3 och följ sedan de nedanstående stegen.

2 . Öppna den här datorn och klicka sedan på Alternativ för mitt nätverk som finns i den vänstra rutan.

3 . I fönstret Mina nätverksplatser klickar du på Lägg till ett nätverksalternativ för att starta Lägg till en nätverksplaceringsguide.

4 . Klicka på Nästa, välj alternativet Alternativ för annan plats och klicka igen på Nästa knapp.

5 . Klicka här Bläddra- knappen, expandera hela nätverket och expandera VirtualBox Shared Folders för att se din delade mapp. Klicka på Nästa knapp för att skriva ett namn på det nya nätverksplatsen (delad mapp). Klicka på Slutför- knappen för att slutföra proceduren.

6 . Gå till XP Start-menyn och klicka sedan på Nätverksplatser för att visa den delade mappen.

Läs även hur vi installerar Windows 7 på nätböcker guide.